Latinet i Europa

 

Latinets grammatiska struktur

I den här filmen ges en kort introduktion till latinet. Här visas bl.a. hur latinets fria ordföljd skiljer sig från svenskan, som är ett språk med ganska fast ordföljd. I gengäld har latinet ett antal ändelser som avgör betydelsen.

Avtryck från latinet i europeisk kultur

Latinet har gjort avtryck på många olika områden inom den europeiska kulturen. Här följer några exempel på sådana avtryck.

Citat och sentenser

Följande citat är säkert kända för de flesta: Navigare necesse est – Att segla är nödvändigtCarpe diem! – Ta vara på dagen! Alea iacta est – Tärningen är kastad. Veni, vidi, vici. – Jag kom, jag såg, jag segrade.

Vetenskapligt fackspråk

Linnea borealis

Linnea borealis

Latinsk terminologi används i dag inom bl.a. botanik (växtnamn som sinapis arvensis– åkersenap, linnea borealis – nordisk linnea, zoologi (t.ex. felis silvestris – skogskatt, vildkatt, vespa – geting, pica – skata), medicin (t.ex. fractura – brott på ben, atrophia musculorum – muskelförtvining) och juridik (t.ex. álibi – annorstädes). Praktiskt taget alla nya tekniska termer går tillbaka till latinska (eller grekiska) ordstammar. Också näringslivets och reklamens språk influeras av latinet, t.ex. Domus – hus, Semper – alltid, Volvo – jag rullar, Dux – ledare.

Ordbildning

Många latinska förstavelser och ordstammar förekommer i moderna ord: subtrahera (dra undan),distrahera (dra åt olika håll), transportera (bära över), exportera (bäraföra ut), inkludera(innesluta), exkludera (utesluta), abdikera (avsäga sig), revidera (åter se igenom) etc.

Tankar och idéer om samhället

Det antika Rom har spelat en roll inte bara för litteratur utan också för tankar och idéer om samhället. Det gäller inte bara grundläggande begrepp om hur ett samhälle kan organiseras som folkstyre och republik, utan också rättsväsendet mer konkret. Ordet juridik härstammar f.ö. från latinet (iusiuris – rätt).

Arkitektur

pontdugardByggnadskonsten utvecklades under romarriket. Valvslagning och byggandet av akvedukter (aquaeductus – vattenledning) var bland mycket annat romerska specialiteter. Den grekisk-romerska arkitekturen har inspirerat den västerländska byggnadskonsten in i våra dagar.

Klicka här om du vill läsa mer om Rom och det latinska språket.