1.1 Vad är Europa?

Innan vi börjar titta på Europas historia och dess samtid så bör vi inleda med att ta ett helhetsgrepp på Europa: vad är Europa? Vilken betydelse har det haft? ...

1.2 Europas betydelse

Europa har på många sätt påverkat hela världen genom historien och gör det än idag, om än i något lägre grad än för 100 år sedan. Vi kan idag se många olika omr...

1.4 Europa och den andre

Arabvärlden En milstolpe i utvecklingen av en europeisk identitet var när Islam började spridas under 600-talet. Man kan lite förenklat säga att denna expansion...