Hem

Europaskolans spetsutbildning Modern Humanities är ett program som handlar om de centrala områden som kopplas till det humanistiska samhället. Syftet med programmet är att utveckla och stärka samhällsvetenskap och humaniora redan på gymnasienivå. Det handlar exempelvis om ökad förståelse för vad som påverkar relationerna mellan länder, varför konflikter uppstår och metoderna att lösa dessa. Det handlar om hur samhällen är uppbyggda, hur de styrs, vad som präglar deras kultur och hur olika samhällen agerar gentemot varandra i både samarbete och konflikt. Det handlar om att hitta svar på frågor och att kommunicera dessa med omvärlden. Att få gehör för lösningar som alla kan acceptera.

Inom programmet förekommer ett antal fördjupningskurser. Bland dessa intar kursen i Europakunskap något av en särställning, eftersom den bidrar dels till att fördjupa kunskaperna om Europa, dels till att stärka skolans identitet som bildningsskola. Till denna kurs, och till delar i andra kurser,  har lärarna Gunnar Elworth och Johan Sandell sammanställt ett läromedel som finns i digital form. Klicka här!

Inom ramen för programmet kopplas innehållet i en till tre fördjupningskurser till sitt innehåll med motsvarande en till tre av universitetets 7,5 p kurser. Det innebär att undervisningen på gymnasiet stärker eleverna möjligheter att lyckas med högskolekurserna samtidigt som deltagandet i högskolekurserna ökar elevernas chanser till (mycket goda) studieresultat i fördjupningskurserna. Observera dock att de två utbildningsformerna är åtskilda och ligger på olika nivå.
Klicka här: Universitetsutbildning

För att på ett konkret sätt ta del av samhället och historien gör vi också olika studiebesök t.ex. till Riksdagen, departement och olika museer, samt åker på minst en utlandsresa, antingen till Europa eller USA.
Klicka här: Resor

Programrådet ska i samverkan med skolan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skolan och den högre utbildningen. Rådet har dessutom en bred förankring såväl lokalt som nationellt med stora kontaktnät och ett brinnande intresse för ämnet. En viktig uppgift för rådet är också att stå som garant för kvaliteten i utbildningen och öppna dörrar för elever och studenter. I rådet ingår programchefen för Modern Humanities på Europaskolan.
Klicka här: Programråd