8.1 Nuläge

Att försöka ta sig an uppgiften att beskriva Europas nuläge och dess framtid är ingen lätt uppgift. Orsaken är enkel. Det finns inte en samstämmig eller enhetli...