Europakunskap

Bäste Europaelev!

”Europa är ett oavslutat äventyr” skrev sociologen Zygmunt Bauman och dessa ord passar verkligen för att introducera detta läromedel.  Europas historia är på många sätt ett svindlande äventyr fullt med nya idéer, banbrytande vetenskap, upptäckter av både nya kontinenter och nya perspektiv på världen men även av blodiga krig och brutalt förtryck. Vi är alla européer och vi har alla ett skäl att fundera kring vad Europa egentligen är för något och, kanske ännu viktigare, vad vi vill att det ska vara.

Detta läromedel kommer att ta ett helhetsgrepp på Europa, dess historia och dess samtid. Ni kommer att få läsa om utvecklingen inom samhället, politiken, religionen, vetenskapen, kulturen och idéerna. Fokus kommer att ligga på allmäneuropeiska erfarenheter och utvecklingslinjer men flera individer, platser och länder som har betytt extra mycket i vissa skeden kommer att uppmärksammas.

Lycka till med studierna önskar
Gunnar Elworth och Johan Sandell

Gunnar Elworth och Johan Sandell, lärare på Europaskolan

 

 

 

 

 

 


Innehåll

  1. Introduktion

  2. Det europeiska arvet

  3. Medeltiden

  4. Tidigmodern tid

  5. Det långa 1800-talet

  6. 1914-1945 – Europas mardrömsår
  7. Europeiska unionen

Till avsnitt 1.1 Vad är Europa?