3.1 Äldre medeltid (500-1000)

Under den första delen av medeltiden, den äldre medeltiden, föddes Europa. Även om ingen kallade det så då. Under hela medeltiden kom istället begreppet kristen...

3.2 Högmedeltiden (1000-1300)

Kring år 1000 började det hända något med jordbruket i Europa. Klimatet blev varmare och man införde en rad nyheter inom jordbruket som kom att få en stor betyd...

3.3 Senmedeltiden (1300-1500)

Med 1300-talet inleddes en kristid i Europa. Avkastningen från jordbruket blev sämre och sjukdomar härjade. Detta skakade om Europa men kom inte att rubba det s...