Erasmus av Rotterdam

En renässanshumanist Erasmus av Rotterdam försökte förena den kristna tron med antikens bildning. Han översatte bland annat Nya Testamentet och bidrog starkt ti...

Latinet i Europa

  Latinets grammatiska struktur I den här filmen ges en kort introduktion till latinet. Här visas bl.a. hur latinets fria ordföljd skiljer sig från svenska...