2.2 Det antika arvet

Grekland Antiken anses allmänt ha inletts under 700-talet före Kristus. Då återupptäckte grekerna skriftspråket. Man hade tagit alfabetet från fenicierna och la...