2.2 Det antika arvet

Grekland Antiken anses allmänt ha inletts under 700-talet före Kristus. Då återupptäckte grekerna skriftspråket. Man hade tagit alfabetet från fenicierna och la...

2.4 Övriga arv

Det antika och det judisk-kristna arvet är två hörnstenar i den europeiska kulturen, men det finns fler rötter. De som bodde i Europa före romarna kom in i bild...