Strängnäs, kungarna och makten

Dick Harrison beskriver livfullt Strängnäs stora betydelse under framförallt 14- och 1500-talen som den kanske viktigaste staden i hela Sverige. Det var här i Strängnäs stora delar av den politiska, administrativa och religiösa makten låg. Strängnäsbiskoparna var medlemmar av riksrådet och kansler. Det var alltså ingen tillfällighet att riksföreståndaren Gustav Eriksson Vasa kallade till riksmöte just i Strängnäs 1523 och här genomförde sitt mer eller mindre kuppartade kungaval den 6 juni.
I sitt anförande betonar Dick Harrison även individernas stora betydelse, eftersom det i princip inte fanns någon regelrätt förvaltning och administration utan det som fanns, fanns i Strängnäs hos biskopen och rikskanslern. Han pekar också tydligt på de influenser som kom utifrån Europa i samband med reformationen.

Klicka här för att läsa mer om Europas furstar.