Professor Ove Brings föredrag om Mänskliga rättigheter i ett historiskt perspektiv

Vid temadagen om Mänskliga rättigheter i Djäknehallen den 10 februari höll professor Ove Bring ett uppskattat föredrag betitlat Den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter 70 år: Dess bakgrund, nuläge och framtid