Erasmus av Rotterdam

En renässanshumanist

Erasmus av Rotterdam från SR, Filosofiska rummet

Erasmus av Rotterdam försökte förena den kristna tron med antikens bildning. Han översatte bland annat Nya Testamentet och bidrog starkt till reformationen i sin kritik av missförhållanden inom kyrkan. Men till skillnad från Martin Luther vill han reformera kyrkan utan splittring.
I det här programmet medverkar bland andra Nina Burton som skrivit boken Gutenberggalaxens nova, där hon bl.a. betonar boktryckarkonstens betydelse för renässanshumanisterna och reformationen i allmänhet och Erasmus i synnerhet.

 

Läs mer om bl.a. boktryckarkonsten i det här avsnittet av Europakunskap!