Utbildning i samarbete med Uppsala universitet

Visst vore det kul och lärorikt att få pröva på högre studier under din gymnasietid!

Under höstterminen i åk 3 kommer du att ha möjlighet att läsa en 7,5 hp-kurs om mänskliga rättigheter vid Uppsala Universitet. Detta sker genom ett samarbete med Teologiska institutionen. Upplägget är inte fastslaget i skrivande stund men ingången är att eleverna läser på distans med 3-4 träffar i Uppsala. Kursplanen är ännu inte fastlagd men kommer presenteras här när så är fallet.
Notera att detta är en valbar möjlighet.

Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv, 7,5 hp

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande principer i vårt samhälle. Men vad står de för och hur är de relaterade till varandra? I denna kurs ges en introduktion till de mänskliga rättigheternas innebörd med särskilt fokus på de utvecklingar som kännetecknar dagens europeiska och svenska demokrati. Livsåskådningarnas, både de sekulära och de religiösa, betydelse för demokratiska processer och skyddet för de mänskliga rättigheterna bearbetas.
Kursen går på kvartfart under hela höstterminen 2018.

Här kan du läsa lite mer om kursen på Uppsala Universitets webbsajt.