Programrådet

Programrådets uppgifter

Programrådet ska i samverkan med skolan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skolan och den högre utbildningen. Rådet har dessutom en bred förankring såväl lokalt som nationellt med stora kontaktnät och ett brinnande intresse för ämnet. En viktig uppgift för rådet är också att stå som garant för kvaliteten i utbildningen och öppna dörrar för elever och studenter. I rådet ingår programchefen för Modern Humanities på Europaskolan.
Här nedan listas några av rådets viktigaste uppgifter:

  • Verka för utbildningens långsiktiga utveckling och kvalitet
  • Värna om innehållet i utbildningen och den akademiska förankringen
  • Medverka med egna föredrag och lämna förslag på föredragshållare
  • Öppna dörrar till institutioner i samhället som kan vara av intresse för eleverna
  • Bidra till marknadsföringen både lokalt och nationellt dels av gymnasieutbildningen, dels av universitetskurserna
  • Hjälpa till vid sökandet av donationsmedel och stipendier

Planerade aktiviteter

Medlemmar

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se
tel: 070-6724495

Birgitta Rubenson
Docent i internationell hälsa Karolinska Institutet
birgitta.rubenson@ki.se
tel: 070-3459251

Guje Sevón
Professor emerita Handelshögskolan Stockholm
guje.sevon@hhs.se
tel: 073-3547508

Jonas Jonson
Biskop emeritus Strängnäs, docent i missionsvetenskap
jonasjonson@telia.com
tel: 070-2466146

Linde Lindkvist
Fil. dr., Mänskliga rättigheter
linde.lindkvist@ths.se
tel: 070-2171876

Gunnar Elworth ES
Förstelärare sv, hi
gunnar.elworth@europaskolan.se
tel: 0152-33 11 12

Johan Sandell ES
Förstelärare sh, hi
johan.sandell@europaskolan.se
tel: 0152-33 11 12

Håkan Plith
F.d. lärare och förläggare
hakan.plith@mail.se
tel: 070-8413885